avatart

khach

icon

Quy Định Thành Viên

Cộng đồng TheBank

Cộng đồng TheBank là nơi thành viên trao đổi, chia sẻ kiến thức và hỗ trợ lẫn nhau về tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, bất động sản, vàng....

TheBank là nơi thành viên giới thiệu và đóng góp nội dung để góp phần xây dựng thị trường tài chính và bảo hiểm ngày càng phát triển lành mạnh và minh bạch hơn

Điều khoản sử dụng

Cộng đồng TheBank ("Chúng tôi" hoặc "Cộng đồng", "TheBank") cung cấp các sản phẩm và dịch vụ (gọi chung là “dịch vụ”) cho khách hàng (“Bạn”, "Người dùng", "Người sử dụng", "Thành viên") tuân theo bản "Quy định thành viên" và các điều khoản hay chính sách khác của chúng tôi.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm các nội dung (tất cả mọi thông tin, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, ảnh gif, bài viết, bài đăng, bình luận, tin nhắn, câu trả lời, tệp tin, phần mềm, liên kết…), tính năng và chức năng được cung cấp hoặc thông qua trang web này, bao gồm các tên miền phụ hoặc ứng dụng (nếu có).

Việc sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với bản quy định này. Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của quy định này mà không cần thông báo trước. Bạn vui lòng xem lại các điều khoản của quy định này bất cứ lúc nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Việc tiếp tục sử dụng các dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với quy định này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo những quy định của bản quy định mới. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ Người dùng nào khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi phải chấp nhận tất cả các điều khoản của bản quy định này kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ mà không có bất kỳ giới hạn nào. Nếu bạn không chấp thuận những điều khoản này, bạn cần phải ngưng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

Quy định chung

Các bạn và chúng tôi cùng có mặt ở đây để tạo nên một Cộng đồng hữu ích và thân thiện. Chúng tôi mong muốn mọi người hãy tử tế và lịch sự, tôn lẫn nhau và cùng nhau xây dựng văn hóa cạnh tranh lành mạnh. Do đó, chúng tôi có quyền từ chối hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào đã đăng tải lên trang web của chúng tôi mà không cần phải báo trước, kể cả với bất kỳ lý do gì. Chúng tôi cung cấp các nguyên tắc chung về nội dung sau đây nhưng không giới hạn quyền xóa bất kỳ nội dung nào mà chúng tôi cho rằng không phù hợp.

 • Không tuyên truyền các nội dung vi phạm pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
 • Không sử dụng ngôn ngữ thô tục, thiếu văn hóa, vi phạm các chuẩn mực đạo đức, văn hóa truyền thống Dân tộc Việt Nam.
 • Không tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định.
 • Không đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân.
 • Không đăng tải, tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • Không có ngôn từ gây thù ghét hoặc bắt nạt. Không đăng tải lên bất kỳ tài liệu hoặc thông điệp xâm phạm quyền riêng tư của người khác, gây thù địch, hoặc phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa, khuynh hướng tình dục, giới tính.
 • Không đăng tải, tuyên truyền các nội dung vi phạm sở hữu trí tuệ và bản quyền tác giả.
 • Không quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
 • Không tạo ra và đăng tải lên các liên kết chứa virus máy tính hoặc các chương trình gây hại và phá hỏng máy tính.
 • Không có quảng cáo hoặc spam trừ khi được cho phép cụ thể.
  Không đăng liên kết không phù hợp.
 • Không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân của Người dùng khác trừ khi có sự đồng ý cụ thể của họ.
  Dù bằng hình thức nào, không truy cập dữ liệu không dành cho bạn hoặc can thiệp vào máy chủ hoặc tài khoản mà bạn không được phép truy cập, không cố gắng thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của hệ thống hoặc mạng hoặc vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực mà không được ủy quyền thích hợp. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng có thể phải chịu trách nhiệm dân sự hoặc hình sự.

Chính sách về sử dụng nội dung

Tất cả nội dung được gửi cho chúng tôi với bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào sẽ được coi là không bảo mật và có thể được chúng tôi sử dụng theo bất kỳ cách nào phù hợp với Chính sách bảo mật của chúng tôi.

Người dùng sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung, hoạt động và hành động của mình trên Cộng đồng theo các điều khoản trong bản quy định này, dù là đăng tải công khai hay riêng tư. Bằng cách đăng tải hoặc gửi nội dung đến chúng tôi (bất kể bằng hình thức hoặc phương tiện nào) đồng nghĩa với việc bạn đang cung cấp cho chúng tôi và các chi nhánh, đại lý và bên thứ ba của chúng tôi quyền hiển thị hoặc xuất bản nội dung đó trên trang web của chúng tôi (bao gồm các tên miền phụ, ứng dụng nếu có) hoặc lưu trữ và sử dụng nội dung đó cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị.

Đối với bất kỳ nội dung gửi đến chúng tôi, bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể hoặc có thể cho phép Người dùng biên dịch, chỉnh sửa lại, điều chỉnh hoặc sửa đổi nội dung gửi của bạn hoặc tạo ra các tác phẩm khác từ đó, hoặc trên cơ sở độc lập hoặc kết hợp với các nội dung gửi khác, và bạn sẽ không có quyền nào đối với điều đó và chúng tôi hoặc những người được cấp phép của chúng tôi sẽ được tự do hiển thị và xuất bản giống nhau tại bất kỳ thời điểm nào. Bạn đồng ý đăng ký thành viên và cung cấp thông tin chi tiết của bạn bao gồm nhưng không giới hạn tên, tuổi, địa chỉ email, địa chỉ cư trú, số điện thoại... trước khi gửi hoặc đăng tải lên bất kỳ nội dung nào hay có bất kỳ hoạt động nào.

Đảm bảo rằng bạn không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về bất kỳ bên nào với tất cả nội dung được đăng tải hay gửi đến chúng tôi, nếu không bạn sẽ bồi thường cho chúng tôi hoặc các nhân viên, các giám đốc, các đại lý và chi nhánh đối với tất cả các khiếu nại phát sinh từ bất kỳ nội dung nào mà bạn đăng tải trên Cộng đồng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tất cả các nội dung của bạn. Tuy nhiên, bạn hiểu rằng tất cả nội dung của bạn sẽ trở thành tài sản của chúng tôi và bạn đồng ý cung cấp hoặc chuyển nhượng cho chúng tôi và các đại lý, chi nhánh của chúng tôi quyền sử dụng không độc quyền, miễn phí, vĩnh viễn, không thể thu hồi và có thể tái sử dụng, sửa đổi, xuất bản, phiên dịch, tạo ra các sản phẩm khác, phân phối và hiển thị toàn bộ hoặc một phần nội dung đó trên toàn thế giới và có thể kết hợp nội dung đó trong các tác phẩm khác dưới bất kỳ hình thức, phương tiện hoặc công nghệ nào hiện nay được biết đến hoặc sau này được phát triển trên toàn thế giới.

Tất cả các thành viên của Cộng đồng đều có thể gửi hoặc đăng tải nội dung. Việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận nội dung có thể thiếu chính xác, thiếu tính toàn vẹn và chưa chất lượng của nội dung. Đồng thời, chúng tôi không chấp nhận bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào có thể phát sinh từ tất cả nội dung của Người dùng. Chúng tôi, các giám đốc, cổ đông, người kế nhiệm, các nhân viên, đại lý và các chi nhánh không thực hiện hoặc chịu bất kỳ nghĩa vụ nào để giám sát nội dung của Người dùng để tìm nội dung không phù hợp hoặc bất hợp pháp.

Chính sách phí và thanh toán

TheBank có quyền thu phí truy cập vào các phần của trang web hoặc các khu vực có nội dung hoặc tính năng/dịch vụ cao cấp vào bất kỳ lúc nào. Bạn không bắt buộc phải trả phí cho bất cứ thứ gì để sử dụng có giới hạn tại trang web TheBank. Nếu bất kỳ lúc nào chúng tôi yêu cầu trả phí, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn tạo tài khoản và đăng ký gói dịch vụ trả phí “Gói tài khoản VIP” theo các điều khoản của bản quy định này hoặc các quy định riêng của phần đó. Bạn sẽ thanh toán tất cả các khoản phí và lệ phí phát sinh thông qua tài khoản của mình, bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản phí cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được chào bán thông qua TheBank hoặc bởi bất kỳ hình thức nào khác của nhà cung cấp.

Tất cả các khoản phí và lệ phí sẽ được lập hóa đơn theo yêu cầu của bạn và bạn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về khoản thanh toán đó. Để lấy hóa đơn, bạn vui lòng gửi lại thông tin cho chúng tôi trong vòng 24h qua contact@thebank.vn: thông tin khách hàng cá nhân bao gồm họ tên, địa chỉ, mã số thuế cá nhân, số chứng minh thư/căn cước công dân, số điện thoại, email nhận hóa đơn; thông tin khách hàng doanh nghiệp bao gồm tên công ty, địa chỉ, mã số thuế của công ty, email nhận hóa đơn, số điện thoại người nhận hóa đơn. Chúng tôi sẽ tổng hợp thông tin khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn vào ngày cuối cùng của tháng và tiến hành xuất hóa đơn giá trị gia tăng gửi khách hàng.

Bạn sẽ thanh toán tất cả các loại thuế hiện hành liên quan đến việc sử dụng gói tài khoản trả phí thông qua tài khoản của mình và mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào khác.

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản/quy định riêng, phí và lệ phí của tất cả các gói dịch vụ trả phí vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho Người dùng.

Bạn có thể chọn gói dịch vụ trả phí theo tháng, theo quý hoặc theo năm do chúng tôi chúng cấp được thể hiện trên trang "Đăng Ký Tài Khoản VIP”. Đăng ký của bạn sẽ tự động gia hạn cho đến khi bị hủy theo bản quy định này hoặc quy định riêng. Bạn có thể hủy bất cứ lúc nào. Việc hủy có hiệu lực vào cuối thời hạn thanh toán hiện tại của bạn. Đối với tất cả các gói đăng ký, bạn phải hủy gói đăng ký của mình ít nhất 2 ngày trước ngày gia hạn đăng ký để tránh bị tính phí đăng ký cho thời hạn gia hạn. Đăng ký của bạn sẽ vẫn hoạt động cho đến ngày kết thúc đăng ký.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt đăng ký của bạn nếu bạn vi phạm bất kỳ điều khoản và quy định nào của chúng tôi, có hoặc không có thông báo và không có nghĩa vụ gì đối với bạn. Chúng tôi cũng có thể tạm ngừng hoặc chấm dứt đăng ký của bạn nếu chúng tôi bị ngăn cản việc cung cấp Dịch vụ cho bạn bởi các trường hợp ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Trong những trường hợp ngoại lệ, chúng tôi có thể ngừng cung cấp “Gói Tài Khoản VIP”. Nếu có thể, chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn về điều này và chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ gì đối với bạn ngoại trừ việc hoàn lại tiền của gói đăng ký trả phí của bạn chưa sử dụng khi bạn có yêu cầu hoặc tự động chuyển đổi sang gói dịch vụ mới tương đương giá tiền trên TheBank nếu có tại thời điểm đó.

Chúng tôi sử dụng dịch vụ của các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba để xử lý việc thanh toán Phí đăng ký của bạn. Theo đó, việc bạn sử dụng các dịch vụ của bên thứ ba đó sẽ tuân theo các điều khoản và điều kiện được nhà cung cấp dịch vụ đó thông qua và thực hiện, và Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về việc thực hiện không thành công hoặc không đầy đủ bất kỳ hướng dẫn thanh toán nào của nhà cung cấp dịch vụ đó hoặc bất kỳ hành động nào do bạn thực hiện.

Quyền kiểm duyệt và biên tập nội dung

Chúng tôi không có nghĩa vụ xem xét, giám sát tất cả nội dung mà Người dùng đăng tải lên Cộng đồng dù với bất kỳ hình thức hoặc phương tiện nào và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào được đăng tải lên. Chúng tôi có thể chỉnh sửa, từ chối đăng hoặc xóa bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, theo quy định này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi là phản đối, hoặc theo chính sách khác của chúng tôi hoặc theo luật hiện hành.

Liên kết với trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi, bao gồm các tên miền phụ hoặc ứng dụng (nếu có) có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc tài nguyên của bên thứ ba (Liên kết đối tác). Chúng tôi chỉ cung cấp các liên kết này để tạo sự thuận tiện và không chịu trách nhiệm về nội dung, sản phẩm hoặc dịch vụ trên hoặc có sẵn từ các trang web hoặc tài nguyên hoặc liên kết được hiển thị trên các Liên kết đối tác đó. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm duy nhất và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ Liên kết đối tác nào.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm

Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tất cả nội dung, quan điểm trên đó đều là của Người dùng, không phải của chúng tôi. Cộng đồng TheBank chỉ là phương tiện để mọi người trao đổi và chia sẻ thông tin, chúng tôi hoặc nhân viên của chúng tôi không đăng tải hay kiểm tra bất kỳ nội dung nào được đăng tải lên và chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ ai. Do vậy chúng tôi, bao gồm các giám đốc, cổ đông, người kế nhiệm, các nhân viên, đại lý và các chi nhánh không chịu trách nhiệm pháp lý với bất kỳ nội dung nào được Người dùng đăng tải lên hoặc bất kỳ tổn thất nào của bạn khi thực hiện theo lời khuyên, lời chào, ý kiến,quan điểm… được đăng tải trên Cộng đồng. Đồng thời, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những thiệt hại, mất mát do bị lừa đảo, thông tin sai lệch, kẻ xấu đột nhập hệ thống, hoặc những ảnh hưởng do sự cố của hệ thống, dừng hoạt động hoặc tốc độ thực hiện tại máy chủ. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm và chịu toàn bộ chi phí, rủi ro hoặc hậu quả phát sinh của bất kỳ giao dịch hay hoạt động nào mà bạn lựa chọn thực hiện.

Chúng tôi không xác nhận hay đưa ra bất kỳ phán quyết hoặc bảo đảm nào và không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý về tính chính xác, đầy đủ của bất kỳ nội dung nào hoặc đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát nào kể cả trực tiếp/gián tiếp hoặc hậu quả hoặc bất kỳ vi phạm luật pháp địa phương hoặc quốc tế nào có thể phát sinh từ việc bạn truy cập hoặc giao dịch bằng cách sử dụng dịch vụ của chúng tôi dù bằng hình thức hay phương tiện nào.

Chấm dứt

Trang web (bao gồm tên miền phụ và ứng dụng nếu có) và các tính năng, chức năng trên trang web của chúng tôi có thể được mở rộng, giới hạn hoặc sửa đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo. Bất kỳ lúc nào, chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp, tạm thời hoặc vĩnh viễn, một phần hoặc tất cả Trang web hoặc Dịch vụ mà không cần thông báo. Chúng tôi có quyền xóa bất kỳ nội dung do Người dùng gửi đến hoặc đăng tải do vi phạm quy định này hoặc theo quyết định riêng của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không chịu trách nhiệm pháp lý nào. Ngoài ra, chúng tôi có quyền khóa một phần hoặc toàn bộ tài khoản của bạn tạm thời hoặc vĩnh viễn bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý nào. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong việc truy cập Trang web hoặc bất kỳ Dịch vụ nào, một phần hoặc toàn bộ.

Tính hiệu lực từng phần

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong bản quy định này được phát hiện là không hợp lệ hoặc không thể thực thi thì điều khoản đó sẽ được thực thi ở mức độ tối đa cho phép và các điều khoản khác của quy định này sẽ vẫn có hiệu lực.

Cam kết của bạn

Bạn cam kết không khiếu nại chúng tôi, các giám đốc, cổ đông, người kế nhiệm, các nhân viên, đại lý và các chi nhánh về tất cả các thiệt hại, trách nhiệm, tổn thất, hoặc các chi phí tới từ việc:

 • Bạn sử dụng trang web, bao gồm các tên miền phụ hoặc ứng dụng (nếu có)
 • Bạn vi phạm quy định này;
 • Bạn vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba, bao gồm không giới hạn các quyền liên quan tới bản quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền xuất bản hoặc các quyền cá nhân;
 • Khiếu nại từ một bên thứ ba do nội dung bạn đăng tải gây ra. Những biện pháp và nghĩa vụ bồi thường sẽ tồn tại với những điều khoản này và việc sử dụng trang web của bạn.

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

TRUNG TÂM TRỢ GIÚP

DÀNH CHO TƯ VẤN VIÊN

GIỚI THIỆU THEBANK

Đăng nhập

Đăng nhập

Xác thực mã OTP

Modal title