avatart

khach

icon

Thông tin tác giả

Nhập họ và tên
Nhập email
Nhập số điện thoại

Thông tin bài viết

Nhập tiêu đề bài viết
Nhập mô tả bài viết
Nhập nội dung bài viết

Đính kèm hình ảnh

(Không có hình ảnh nào được chọn)
Định dạng PNG/JPEG/JPG và dung lượng tối đa 150KB

Đính kèm hình ảnh

(Không có hình ảnh nào được chọn)
Định dạng PNG/JPEG/JPG và dung lượng tối đa 150KB
Bạn chưa đồng ý với chúng tôi

Hướng dẫn gửi bài viết

  • - Chủ đề nội dung: Chúng tôi hoan nghênh các bài viết liên quan đến chủ đề bảo hiểm, tài chính ngân hàng, đầu tư, chứng khoán, kinh doanh, tiết kiệm, vàng, tỷ giá, con người, sức khỏe...
  • - Nội dung gốc: Bài viết bao gồm tiêu đề, mô tả, nội dung được gửi cho chúng tôi là duy nhất. Chúng tôi không chấp thuận bài viết đã được đăng tải ở bất kỳ đâu hoặc bạn có ý định phân phối đến nơi khác.
  • - Số lượng từ trong bài viết: Tối thiểu 700 từ
  • - Giọng điệu và ngôn ngữ: Giọng điệu tích cực, ngôn ngữ đơn giản
  • - Ảnh trong bài viết: Kích thước tối thiểu: chiều dài 800 pixel x chiều cao 500 pixel. Kích thước tối đa: Chiều dài 1200 pixel x chiều cao 800 pixel. Dung lượng ảnh tối đa 150KB
  • - Thời gian phản hồi: Nếu bài viết được duyệt, chúng tôi sẽ trả lời cho bạn qua email trong vòng 7 ngày làm việc. Nếu bạn không nhận được phản hồi của chúng tôi trong vòng 7 ngày làm việc, bạn có thể đăng ở nơi khác.
  • - Bài viết theo hướng quảng cáo: Chúng tôi không chấp thuận các bài viết có chèn liên kết với mục đích quảng cáo.
  • - Hình thức cộng tác: Hai bên hợp tác cùng có lợi. Chúng tôi không trả tiền cho những người gửi bài viết, nhưng chúng tôi cung cấp trang thông tin tác giả với nội dung giới thiệu về tác giả kèm theo tất cả các bài viết mà tác giả đã đóng góp.